Xi'an Noker Electric Co.,Ltd.

Địa chỉ liên hệ

Địa chỉ: 33 North Street, High-tech Industry Development Zone, Xi 'an City, Shaanxi Province, China.
Nhà máy: 33 North Street, High-tech Industry Development Zone, Xi 'an City, Shaanxi Province, China.
Thời gian làm việc: 8:30 -17:30 (Hiện Bắc Kinh)
Điện thoại: 0086-29-83754508 (Thời gian làm việc)   
Fax: 0086-29-83754508

contact us

Xi'an Noker Electric Co.,Ltd.

Address:33 North Street, High-tech Industry Development Zone, Xi 'an City, Shaanxi Province, China.
phone:0086-29-83754508
Contact